border
vizitradna2

      Вишегодишње искуство пројетовања, надзора и израде објеката у секторима телекомуникација, грађевине, енергетике, резултовало  је оснивањем предузећа од стране инжењера професионалаца у својој области. Самим тим, предузеће је отворено за све оне који су се доказали у овим областима као и за оне који су спремни да радом усвоје нова знања од колега као и да унесу нову енергију у наш тим.

       Предузеће је организационо подељено на две целине, грађевину, електротехнички део као и на помоћне секторе чији је задатак да испрате реализацију сваког пројекта.

       Посебно смо поносни на чињеницу да су наши ижењери међу првима учествовали у пословима пројектовања и извођења радова на полагању оптичких каблова како магистралних тако и локалних као и то да су наши инжењери специјализовани за пројектовање и израду металних конструкција (антенских стубова великих висина, хала итд).

       Територијално смо подељени на три целине. Југ са седиштем у Прокупљу, централна Србија са седиштем у Краљеву и сама централа у Београду. Тренутно тражимо локацију и за АП Војводина. Оваква територијална подела омогућава да врло брзо како самостално тако и преко наших регионалних партнера удовољимо захтеву инвеститора како на изградњи тако и на гарантном одржавању. У свим центрима и њиховој околини смо у могућности да, на захтев потенцијалних инвеститора врло брзо и на лицу места својим саветима решимо било какав изазов који је стављен пред нас.

temeljstuba temelj2 stub
stub1 stub2
border