border
vizitradna2

     У области телекомуникација инвеститори (личне референце):

 • Телеком Србија а.д.
 • Аеродром Београд
 • Железнице Србије
 • ПТТ Србија
 • Теленор доо
 • Контрола лета
 • ГСП Београд
 • Siеmens
 • PORR
 • Alpine Bau Gmbh
 • Terna
 • Azvi и др.
 • Преко 50 пројеката као одговорни пројектант.
 • Одговорни извођачи радова на преко 146 објеката у области телекомуникација

   

  Сектор грађевине

 • Пројекат више металних хала у оквиру ’’ИМЛЕК’’-а укупне поврсине преко 10000квм
  Пројекат масинског постројења за прераду воде Имлек,
  Пројекат складистено дистрибутивног центра за Књаз и Имлек у Тивту Црна Гора, 4000КВм
  Пројектат хладњаце у оквиру млекаре Суботица,2100квмг
  Просирење и надоградња пословног простора и оквиру Имлек-а,2188квм,г

  Извођење:

  Реконструкција базенског постројења хидро блока З.Ц. Топлица
  Реконструкција интерног, дечјег, инфективног одељења као рентген ламеле у З.Ц. Топлица
  Реконструкција крова Поликлинике у Прокупљу.
  Изградња моста преко јужне Мораве на путу Кумарево –Јеласница распона 112м. 2003,
  Реконструкција пруге Ниш-Димитровград, ЛОТ-2, мостови на стационажи, км 059+273; км 066+687;км 067+281; распони мостова Л1= 58.0М; Л2= 41.68М; Л3=  48М. 2004г;
  Пословно стамбени објекат у ул Кнегиње Зорке бр 59 у Бгду,2006 г ,
  Изградња неколико десетина антенских стубова за телекомуникације разлицитих висина(Параћин Ражањ,Плочник,Овчар, Лапово,...)

  Стручни надзор:

 • Реконструкција зграде Хируршког одељења вредност инвестиције 120 000 еура.г
  Изградња кухиње у З.Ц.Топлица, вредност инвестициј 98 000 е
  Изградња складистено дистрибутивног центра Књаз Милош“-Кумодрашка, Београд,вредност инвестиције
  550 000е,инвеститор Књаз Милош
  Изградња пословног дела управне зграде са перионицом и сервисом камиона у оквиру фабрике Књаз Милош-Аранђеловац,инвеститор Салфорд, вредност инвестиције 1 800 000,00е
  Изградња складистено дистрибутивног центра у Тивту Црна Гора,инвеститор Салфорд вредност инвестиције 
  2 500 000,00е
  адзор на изградњи хладњаче у Суботичкој млекари,вредност инвестиције 1 100 000.00е,инвеститор Млекара Суботица
  .
border