border
vizitradna2
  • Дана 04.09.2013. год. основано предузеће за пројектовање и градњу Каблвод доо Београд - Звездара
  • Дана 21.11.2013. год. на основу одлуке Генералног диретора Предузећа Телеком Србија  бр. 28479/7-2013, предузеће Каблвод доо са пословним партнером Хелиос доо, квалификовао се на листу понуђача-кандидата за извођење радова у мрежама, приступним мрежама и мрежама оптичких каблова.
border